GÁBŐR Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 17.
Tel.: 06/20-340-9539 | 06/20-934-2670 | Fax: 06/23-451-856 | E-mail: gaborkft@gabor.hu
Szivárgásvizsgálat

Cégünk a 310/2008 (XII.20) Kormányrendelet szerint előírt feladatokra felkészült, az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. A megfelelési nyilatkozat száma: 246/HLH-I./2009.

I.) A helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú berendezések közül a 3 kg vagy annál több ózonkárosító szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezések üzemeltetőjének az alapbejelentést a rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül (2009. február 26-ig ) kellett teljesítenie - úgynevezett levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés kell tenni - a környezetvédelmi hatóság számára.
Az alapbejelentéshez használandó adatlapok (LAL/v Borító és LAL/FL lap) és a kitöltésüket segítő útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) honlapjáról letölthetőek:

http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=47&hid=252

II.) A Berendezés tulajdonosának kötelezettsége regisztrálnia azokat a hűtőköröket (rendszereket) a www.hlhmonitoring.hu internetes oldalon is, melyek a fent említett törvény hatálya alá tartoznak.
A hűtőkörök üzemeltető által fizetendő éves nyilvántartási díja két részből áll:
- egy 1.800,- Ft + Áfa/hűtőkör/év alapdíjból,
- valamint 30,- + Áfa/hűtőközegtöltet kg/év töltetarányos díjból.
A Gábőr Kft. is elvégezheti az elektronikus regisztrációt Az Önök meghatalmazása alapján.
A dokumentálást csak regisztrált berendezések esetén tudjuk megtenni, ami magában foglalja a szivárgás vizsgálati eredményeket.

III.) A szivárgást rendszeres gyakorisággal kell ellenőrizni (A Korm. rendelet szerint 3 kg feletti hűtőközeg-töltettel rendelkező hűtő- és klímatechnikai berendezéseken illetve rendszereken.)! A kötelező szivárgásvizsgálatot kizárólag képesített szervezet, jelen esetben a Gábőr Kft., és annak narancssárga kártyás szakemberei végezhetik. A szivárgásvizsgálat elvégzését a környezetvédelmi hatóság ellenőrizheti és a kötelezettség megszegése esetén bírságot szab ki.

Szivárgásvizsgálat gyakorisága az előírások szerint:
- 3 kg és 30 kg töltet között = 12 havonta
- 30 kg és 300 kg töltet között = 6 havonta
- 300 kg töltet felett = 3 havonta


This page is xhtml and css valid